هوای تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفت

هوای تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفت

شاخص کیفیت هوا درحال‌حاضر بر روی عدد ۱۳۲ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است و در وضعیت نارنجی قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا درحال‌حاضر بر روی عدد ۱۳۲ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است و در وضعیت نارنجی قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۸۴ قرار داشت و هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۲۴ روز هوای قابل قبول، ۳۷ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای آلوده برای همه افراد داشته است.

 

منبع: مهر
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر