وام ازدواج | تسهیلات مسکن

پرداخت ۷۰ میلیون تومان وام مسکن به دانشجویان

پرداخت ۷۰  میلیون تومان وام مسکن به دانشجویان

معاون صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویان پزشکی متاهل به ۷۰ میلیون تومان خبر داد.

وام مسکن برای دانشجویان یکی از راه‌های مهم برای کمک به دانشجویان در ایجاد یک محیط زندگی مناسب و افزایش دسترسی آن‌ها به آموزش است. این امکان به دانشجویان اجازه می‌دهد که با اخذ یک وام مسکن، بهترین شرایط را برای زندگی خصوصی خود مهیا کنند.

حمید رئیسی گفت: برای حمایت از جوانی جمعیت در ابتدای دولت سیزدهم ۸۰۵ باب خوابگاه متاهلی به هزار باب افزایش یافته است.

وی افزود: درحال‌حاضر وام ازدواج به ۲۵ میلیون تومان رسیده و تا کنون ۳۰۵میلیارد تومان وام به دانشجویان پرداخت کرده و ۷۰ میلیون تومان دیگر هم به دانشجویان پرداخت خواهد شد.

معاون صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت تصریح کرد: ۲۵۲ هزار دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی در وزارت بهداشت تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۴۲ هزار متاهل هستند که بر اساس اساسنامه صندوق، حمایت و کمک به آنها در اولویت قرار دارد و ۱۷ نوع تسهیلات به دانشجویان ارائه می‌شودوبیشتره وام‌ها در حوزه تحصیلی است.

رئیسی گفت: تاکنون بیش از ۴۲ هزار نفر از دانشجویان وام تحصیلی استفاده کرده که از رشد ۱۴ درصدی برخوردار است.

وی تاکید کرد: ۵۰۰ باب ساختمان خوابگاهی داریم که از این تعداد ۲۳ ساختمان متاهلی بوده که زوجین در حدود هزار واحد زندگی می‌برند

معاون صندوق رفته با بیان اینکه ۷۲هزار تخت مجردی مختص وزارت بهداشت است، وام ازدواج ۲۵ میلیون تومان ضروری پنج میلیون تومان و تولد فرزند ۶ میلیون تومان نیز در دولت مردمی افزایش یافته است

رئیسی ادامه داد: ظرفیت کلی تخت‌های خوابگاهی مجردی به طور کلی ۸۶ هزار تخت است که ۷۲ هزار تخت خوابگاهی مجردی، ملکی است. بیش از هزار واحد خوابگاه متاهلی در کشور داریم.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر