تولید گوئشت قرمز | بازار گوشت | قیمت گوشت

نقش عشایر در بازار گوشت ایران / تهمیدات ویژه برای تولید بیشتر گوشت قرمز

نقش عشایر در بازار گوشت ایران / تهمیدات ویژه برای تولید بیشتر گوشت قرمز

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایر گفت: طی یک برنامه ۵ ساله با تولید قراردادی دام، تولید گوشت عشایر به ۲۵۰ هزار تن می‌رسد.

حضور دام‌های عشایری در بازار گوشت می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند. این دام‌ها معمولاً در شرایط طبیعی به رویش چمن و علوفه‌های طبیعی و نسبتاً ارزان دسترسی دارند که باعث کاهش هزینه تولید گوشت می‌شود. این مسئله می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا در بازار گوشت کمک کرده و قیمت‌های آن را کنترل کند، به طوری که از افزایش ناگهانی یا کاهش غیرمنطقی آن جلوگیری شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایر گفت: طی یک برنامه ۵ ساله با تولید قراردادی دام، تولید گوشت عشایر به ۲۵۰ هزار تن می‌رسد.

فضل خرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایر گفت: تولید قراردادی در ابتدا با دام عشایر آغاز شد و سپس روستاییان را در بر می‌گیرد که این امر امنیت روانی برای تولیدکننده ایجاد می‌کند چراکه نگرانی برای بازار فروش ندارد.

به گفته او، با تولید قراردادی دام دیگر نیازی به واردات گوشت قرمز برای تامین نیاز کشور نداریم، از این رو دولت به جای بحث واردات برای تنظیم بازار باید این موضوع را دنبال کند که بحث افزایش اشتغال را در بر دارد.

خرم ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با اجرای طرح قراردادی دام، ۲۰ هزار تن به میزان تولید گوشت اضافه شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی دامداران متحرک عشایر تولید کنونی گوشت عشایر را ۲۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: طی یک برنامه ۵ ساله با اجرای تولید قراردادی دام، تولید گوشت عشایر به ۲۵۰ هزار تن می‌رسد که براین اساس ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین می‌شود.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار