مژده سازمان امور مالیاتی به فعالان صنفی

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای کمک به صاحبان مشاغل، امکان استفاده از ضرایب کاهشی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آنان را فراهم کرد.

مژده سازمان امور مالیاتی به فعالان صنفی

مالیات یکی از راه‌های اصلی برای تأمین منابع مالی دولت و انجام وظایف عمومی در یک کشور است. این درآمدها برای تأمین خدمات عمومی مانند زیرساخت‌های اجتماعی، بهداشت، آموزش، امنیت و سایر خدمات اساسی ضروری هستند. به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، مالیات باعث توازن اقتصادی و اجتماعی در جوامع می‌شود و نقش مهمی در توزیع درست درآمدها و کاهش نابرابری‌های اجتماعی ایفا می‌کند.

در اجرای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مالیات بر ارزش افزوده صاحبان مشاغل و اصناف فاقد اظهارنامه در سال‌های «‌۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰» و همچنین سال‌های «‌۱۴۰۱ و ۱۴۰۲» که مالیات بر ارزش افزوده آنها به قطعیت نرسیده باشد، به صورت سیستمی و با استفاده ضریب کاهشی تعیین و قطعی می‌شود و به موجب آن مودیان مزبور نیازی به ارائه اسناد و مدارک برای لحاظ شدن اعتبار مالیاتی تا سقف محاسبات ضریب کاهشی نخواهند داشت.

در همین راستا گفتنی است در صورت اعتراض مودیان امکان رسیدگی به اسناد و مدارک آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۰ آیین‌نامه موضوع ماده ۲۱۹ و یا هیأت‌های حل اختلاف پیش‌بینی شده است

 

منبع: مهر
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها
    پیشنهاد سردبیر