قیمت جک s۵ | قیمت جک j۴ | قیمت جک s۳

شلیک ۵۰ میلیونی قیمت این خودرو

شلیک ۵۰ میلیونی قیمت این خودرو

در این گزارش قیمت جدید قیمت محصولات کرمان موتور را مشاهده می کنید.

قیمت خودرو تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. این عوامل می تواند داخلی و خارجی باشد. عوامل داخلی شامل مواردی مانند کیفیت و ویژگی‌های خودرو، هزینه تولید، هزینه تبلیغات، سطح تقاضا و عرضه در بازار و هزینه‌های مرتبط با توزیع و فروش خودرو است. عوامل خارجی شامل مواردی مانند نرخ ارز، قیمت سوخت، تغییرات قوانین و مقررات، تحریم‌های بین‌المللی و شرایط اقتصادی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده خودروها هستند.

قیمت محصولات کرمان موتور در شانزدهمین روز بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: جک S۳ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان، جک جی ۴ ۸۹۰ میلیون تومان، کی ام سی (K۷ ) قیمت ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

جدول قیمت محصولات کرمان موتور، ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو سال قیمت خودرو ۱۵ بهمن (تومان) قیمت خودرو ۱۶ بهمن (تومان) میزان افزایش / کاهش (تومان)
جک S۳ اتوماتیک ۱۴۰۲ ۱.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
جک S۳ اتوماتیک ۱۴۰۱ ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
جک S۵ اتوماتیک ۱۴۰۱ ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
جک S۵ اتوماتیک ۱۴۰۲ ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
جک جی ۴ ۱۴۰۱ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
جک جی ۴ ۱۴۰۲ ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
کی ام سی J۷ ۱۴۰۲ ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ -
کی ام سی J۷ ۱۴۰۱ ۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
کی ام سی K۷ ۱۴۰۲ ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کی ام سی K۷ ۱۴۰۱ ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
کی ام سی T۸ ۱۴۰۲ ۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کی ام سی T۸ ۱۴۰۱ ۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰

لازم به ذکر است، قیمت های مذکور در بالا برگرفته از آگهی های اینترنتی و سایت های فروش آنلاین بوده و وبسایت خبری تیترکوتاه هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین این قیمت ها نداشته است.

منبع: طلا
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر