صندوق ذخیره فرهنگیان | فرهنگیان

این مدیر دولتی پشت فرهنگیان درآمد / حل پرونده‌های حقوقی به نفع فرهنگیان

این مدیر دولتی پشت فرهنگیان درآمد / حل پرونده‌های حقوقی به نفع فرهنگیان

رئیس هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در آیین‌نامه معاملات بازنگری می‌کنیم که بر این اساس تا زمانی که تأیید واحد حقوقی پای هر قراردادی نباشد، امکان انعقاد نخواهد داشت.

صندوق ذخیره فرهنگیان مؤسسه‌ای اقتصادی است که در سال با هدف ارتقاء وضعیت معیشتی فرهنگیان در زمان بازنشستگی، از طریق تشویق و ترغیب ایشان به مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی، بازار سرمایه و ایفای نقش پر رنگ در اقتصاد کشور تأسیس شد.

سیدعبدالمجید فرجی رئیس هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان در همایش حقوقی ۲ روزه مؤسسه، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه این صندوق اظهار کرد: ۲ راهبرد اصلی هیأت مدیره صندوق در حوزه حقوقی شامل تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی سنواتی از یک سو و جلوگیری از ایجاد پرونده‌های حقوقی جدید از سوی دیگر است.

وی تصریح کرد: هیچ قراردادی نباید بدون تأیید واحد حقوقی صندوق و شرکت‌ها منعقد شود بنابراین باید قراردادهای جدید با دقت و وسواس کامل از نظر پیامدهای حقوقی و در نظر گرفتن تمام احتمالات مورد کارشناسی قرار گیرد.

رئیس هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: برای این منظور در آیین نامه معاملات نیز بازنگری خواهیم کرد که بر این اساس تا زمانی که تایید واحد حقوقی پای هر قراردادی نباشد امکان انعقاد نخواهد داشت.

فرجی بیان کرد: در زمینه حل پرونده‌های حقوقی موجود به نفع فرهنگیان نیز از همه ظرفیت‌ها کمک می‌گیریم و در این راستا با رئیس قوه قضائیه نیز جلساتی داشتیم تا این پرونده‌ها در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.

وی اضافه کرد: مدیران شرکت‌ها باید توجه داشته باشند که ضمن حل و فصل پرونده‌های سنواتی، از ایجاد پرونده‌های حقوقی جدید اکیداً جلوگیری کنند.

منبع: فارس
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر