بورس تهران | شاخص بورس

افت و خیز بورسی هفته / کمر کدام نمادها شکست

افت و خیز بورسی هفته / کمر کدام نمادها شکست

میانگین ارزش معاملات خرد سهام در هفته اخیر کاهش یافت و تا کانال ۴ هزار میلیارد تومان پایین آمد.

حال بازار سهام هیچوقت آنطور که باید و شاید خوب نبوده و اغلب سهامداران از این وضعیت ناراضی هستند. بازار سهام در این هفته با افت نسبی ارزش معاملات خرد سهام مواجه بود و میانگین ارزش معاملات خرد ۶ درصد کاهش یافت.

در اولین روز معاملات هفته اخیر ارزش معاملات خرد سهام به رقم ۴ هزار و ۷۴ میلیارد تومان افزایش یافت و روز یکشنبه به رقم ۴ هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان رسید.

روز دوشنبه نیز ارزش معاملات خرد به ۵ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات در روز سه‌شنبه به ۴ هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان کاهش یافت.

روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد ۸ درصد افت کرد و به ۴ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسید.

میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۴ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۵ هزار و ۸۶ میلیاردی هفته پیشین، افت ۶ درصدی داشته است.

رکوردداران ارزش و حجم معاملات

در اولین روز هفته، نماد کرومیت بیشترین ارزش معاملات را داشت و نمادهای ثفارس، ثشاهد، شستا و ثنوسا در رتبه‌های بعدی بودند.

نماد پارس نیز بیشترین حجم معاملات را داشت و نمادهای کرمان، داتام، خودرو و شستا در رده‌های بعدی قرار داشتند. روز یکشنبه نیز کگل، بورس، شستا، نخریس و کرومیت در صدر جدول ارزش معاملات و شستا صاحب بیشترین حجم معامله بازار بود. پس از شستا، کگل، بورس، داتام و کرمان قرار گرفتند.

روز دوشنبه نماد معاملاتی ثشاهد در صدر جدول ارزش معاملات بود. پس از ثشاهد، نمادهای کرومیت، ثبهساز، نخریس و ذوب بیشترین ارزش معاملات و در جدول حجم معاملات شستا در صدر بود و پس از آن، شگستر، ثبهساز، وبملت و ذوب قرار داشتند.

روز سه‌شنبه نیز نمادهای تملت، فصبا، ثشاهد، ثفارس و کرومیت بیشترین ارزش و نمادهای تملت، شستا، شگستر، خودرو و فصبا بیشترین حجم معاملات را داشتند.

در آخرین روز معاملاتی هفته، نماد کسرام بیشترین ارزش و نماد شگستر حجم معاملات بازار را داشت. در جدول ارزش معاملات پس از کسرام، نمادهای شگستر، سدبیر، کرومیت و ثشاهد قرار داشتند. در جدول بیشترین حجم معاملات نیز، نمادهای شگستر، شستا، حفارس، خودرو و وتجارت درصدر بودند.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر