قیمت جدید هر کیلو گوشت بوقلمون اعلام شد؟

طبق نرخنامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.

قیمت جدید هر کیلو گوشت بوقلمون اعلام شد؟

قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر است:

هر کیلوگرم بازو ۸۸ هزار و ۵۰۰تومان

هرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۶۳هزار تومان​

هربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۲۲ هزار و ۵۰۰تومان

هربسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۶ هزار تومان​

هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ۱۸۱ هزار تومان

هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۶ هزار تومان

هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۴۲ هزار و ۵۰۰تومان

هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۱۴ هزار تومان

هربسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۹هزار تومان

هرکیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۴۰ هزار تومان

هرکیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان۱۳۰ هزار تومان

هرکیلوگرم فیله ۲۰۸هزار تومان

هرکیلوگرم گردن بدون پوست ۸۲ هزار تومان

هرکیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۹۶هزار تومان

هرکیلوگرم مغز ران بی پوست و استخوان ۲۱۰ هزار تومان

هرکیلوگرم نیم شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۹۸هزار و ۲۰۰ تومان

هرکیلوگرم نیم شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان(فله) ۹۶هزار و ۴۰۰تومان

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها