بازار مسکن | مسکن | فروش ملک

بازار مسکن در کدام منطقه رونق دارد / قیمت مسکن در این منطقه مناسب تر است

 بازار مسکن در کدام منطقه رونق دارد / قیمت مسکن در این منطقه مناسب تر است

 

اطلاع از وضعیت صف فروش ملک به دلیل تأثیرگذاری آن بر قیمت پیشنهادی فروش بسیار حائز اهمیت است. در واقع در هر منطقه‌ای که حضور فروشنده‌های مسکن پررنگ‌تر باشد، به همان نسبت قیمت‌های پیشنهادی فروش نیز مناسب‌تر است یا اینکه دست‌کم خریداران می‌توانند روی چانه‌زنی بر سر قیمت نهایی حساب بیشتری کنند.

بررسی آخرین فایل‌های عرضه شده برای فروش به بازار مسکن مناطق متوسط تهران حاکی است در میان این مناطق طویل‌ترین صف فروشنده‌ها احتمالا در منطقه پنج شکل گرفته است، چراکه تعداد املاک مسکونی فروشی در این منطقه بیشتر از مناطق متوسط دیگر مثل چهار، هفت و هشت است.

هرچند تعداد فایل‌های عرضه شده برای فروش در موتورهای جست‌وجوی آگهی ملکی به طور دقیق شمارش نشده است اما در یک نگاه کلی می‌توان ادعا کرد دست‌کم در طول یک هفته گذشته تعداد آگهی‌های ملکی افزوده شده به منطقه پنج به مراتب بیشتر از مناطق متوسط و میانی دیگر تهران بوده است و این یعنی در منطقه مذکور دست بالا در معاملات به طرف خریدار تعلق دارد.

ygwvnwou08bkcmegxl

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر