میزان فطریه از سوی دفتر رهبر انقلاب اعلام شد

میزان فطریه رمضان ۱۴۴۵ از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد.

میزان فطریه از سوی دفتر رهبر انقلاب اعلام شد

دفتر رهبر معظم انقلاب میزان فطریه سال ۱۴۴۵ را به شرح زیر اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، میزان فطریه قیمت گندم برای هر نفر ۶۵ هزار تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰ هزار تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) است.

همچنین لیست وجوهات شرعی که از سوی دفتر معظم له اعلام شده، به این شرح است:

 یک سال نماز قضا: هشت میلیون تومان

 یک ماه روزه: چهار میلیون تومان

 کفاره یک روز روزه عمد: ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)

 کفاره یک روز روزه عذر: ۱۶ هزار تومان (شانزده هزار تومان)

 حداقل فطریه هر نفر: ۶۵ هزار تومان (گندم)

 کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر): ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)

 کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۱۶۰ هزار تومان (یکصد و شصت هزار تومان)

 یک دوره ختم قرآن: یک میلیون تومان

 قربانی: نه میلیون تومان

 عقیقه: نه میلیون تومان

همچنین شماره کارت و حساب برای واریز وجوهات به این شرح اعلام شده است:

شماره حساب (خمس): ۰۱۰۵۲۲۷۰۸۷۰۰۱

شماره کارت (خمس): ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۱۶۷۳

شماره شبا (خمس): ۵۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۲۲۷۰۸۷۰۰۱

شماره کارت (کفاره): ۶۰۳۷۹۹۷۷۵۰۰۰۴۳۹۳

شماره کارت (مظالم): ۶۰۳۷۹۹۷۷۵۰۰۴۴۰۱

منبع: تسنیم
برچسب‌های خبر
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها
    پیشنهاد سردبیر