بیمه شخص ثالث سواری | بیمه وانت آریسان | مالیات ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده خودروهای سواری چگونه محاسبه می شود؟

مالیات ارزش افزوده خودروهای سواری چگونه محاسبه می شود؟

مالیات ارزش افزوده خودروهای سواری تولیدی به میزان ۱۰ درصد بهای کارخانه می باشد.

همانطور که میدانید، در ابتدای هر سال، مراجع مربوطه افزایش الزامات قانونی را اعلام می‌کنند. براساس قوانین تکلیفی توسط شرکت ایران خودرو از خریداران اخذ و به آن مراجع پرداخت میگردد. بنابراین، طبق ابلاغیه مراجع ذیربط، نرخ جدید بیمه نامه شخص ثالث و مالیات ارزش افزوده مشخص شده است و این هزینه‌ها به عنوان بخشی از هزینه‌های قابل پرداخت توسط خریداران در فاکتور فروش لحاظ خواهد شد.

آیتم فاکتور سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۳ میزان افزایش
بیمه شخص ثالث سواری ۵.۰۴۴.۸۴۵

 

۶.۸۲۱.۶۶۰

 

۱.۷۷۶.۸۱۵

 

بیمه وانت آریسان ۵.۷۷۳.۳۳۰

 

۷.۷۹۸.۶۶۵

 

۲.۰۲۵.۳۳۵

 

مالیات ارزش افزوده ۹%

 

۱۰%

 

۱%

 

مالیات ارزش افزوده خودروهای سواری تولیدی به میزان ۱۰ درصد بهای کارخانه می باشد.

مالیات ارزش افزوده خودروهای مونتاژی، مبلغ ۸.۷۵۰.۰۰۰ تومان (ماده ۱۰ قانون ساماندهی) که بخشی از قیمت تمام شده محصول می باشد به بهای کارخانه اضافه شده و سپس ۱۰ درصد آن بعنوان مالیات ارزش افزوده محاسبه میگردد.

سایر الزامات قانونی از قبیل: مبلغ ثابت شماره گذاری، صدور پلاک، سهم دولت از هوشمندسازی و ... در صورت تغییر نسبت به سال ۱۴۰۲ متعاقبا پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اطلاع رسانی و در فاکتور فروش لحاظ خواهد شد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها
    پیشنهاد سردبیر