مالیات حقوق | مالیات بر حقوق | مالیات خودرو | مالیات مسکن

مالیات حقوق امسال چقدر است؟ + جدول

بر مبنای بند ث تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، میزان معافیت مالیاتی و مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دولتی و غیردولتی مشخص شد.

مالیات حقوق امسال چقدر است؟ + جدول

مالیات، عوارض مالی که از شهروندان و شرکت‌ها تحت عنوان درآمد، مالکیت، یا معاملات اجباری می‌گردد، جزء مهمی از سیستم مالی یک کشور است. این منابع مالی برای دولت‌ها فرصت فراهم می‌کنند تا اقدامات اجتماعی، اقتصادی، و زیرساختی را پشتیبانی کرده و خدمات عمومی را ارائه دهند. مالیات‌ها ممکن است به صورت مستقیم از درآمدها یا به صورت غیرمستقیم از معاملات و مالکیت‌ها دریافت شوند. این ابزار مالیاتی با توجه به نحوه تنظیم و استفاده از آنها تأثیر بسزایی در توزیع درآمد، تحریک اقتصاد، و ایجاد انصاف اقتصادی دارند.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارگران و کارمندان همه ساله در قانون بودجه مربوط به آن سال تعیین و تصویب می‌شود. نرخ مالیات حقوق در نهایت به صورت جدول مالیات حقوق ۱۴۰۳ تهیه و برای استفاده کارفرمایان و کارگران و کارمندان ارائه می‌شود. در ادامه جدول معاف از مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ و نیز نرخ مالیات بر درآمد مازاد بر سقف معافیت مالیات بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده است.

بر اساس قانون بودجه، سقف معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ سالیانه ۱، ۴۴۰ میلیون ریال (ماهیانه معادل ۱۲۰ میلیون ریال) تعیین شده و درآمد مشمول مالیات ماهانه تا رقم ۱۲ میلیون تومان طبق جدول معاف از مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ خواهد بود و درآمد مازاد بر آن به صورت پلکانی و به نسبت درآمد مشمول مالیات می‌شود.

موارد معاف از مالیات حقوق و موارد مشمول مالیات حقوق در قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده‌اند.

جدول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دولتی و غیردولتی

پله درآمد مشمول ماهانه (میلیون ریال) درآمد مشمول سالانه (میلیون ریال) نرخ مالیات
۱ (معاف) ۰ تا ۱۲۰ ۰ تا ۱.۴۴۰ ۰
۲ نسبت به مازاد ۱۲۰ تا ۱۶۵ نسبت به مازاد ۱.۴۴۰ تا ۱.۹۸۰ ۱۰
۳ نسبت به مازاد ۱۶۵ تا ۲۷۰ نسبت به مازاد ۱.۹۸۰ تا ۳.۲۴۰ ۱۵
۴ نسبت به مازاد ۲۷۰ تا ۴۰۰ نسبت به مازاد ۳.۲۴۰ تا ۴.۸۰۰ ۲۰
۵ نسبت به مازاد بر ۴۰۰ نسبت به مازاد مازاد بر ۴.۸۰۰ ۳۰

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

  • سام

    خندم میگیره، دولت داره از فقرا مالیات میگیره، خط فقر 23 میلیون تومان است.

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها
    پیشنهاد سردبیر