کارت ملی | کارت هویتی | بازار سیاه خودرو

بازار سیاه خودرو گسترده تر شد / درآمد ۳۰۰ میلیونی به قیمت فروش کارت هویتی

بازار سیاه خودرو گسترده تر شد / درآمد ۳۰۰ میلیونی به قیمت فروش کارت هویتی

با توجه به این که قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار و سامانه یکپارچه بسیار متفاوت است حاشیه سود بالایی نصیب خریداران می‌شود.در این میان برخی افراد اقدام به فروش شماره ملی خود به دیگران برای ثبت نام خودرو‌های وارداتی می‌کنند.

بازار سیاه خودرو، یک فعالیت غیرقانونی و پنهانی است که در آن افراد خودروها را به صورت غیررسمی و بدون رعایت قوانین و مقررات اقدام خرید و فروش میکنند. این بازار معمولاً در کشورهایی با محدودیت‌های صادرات و واردات خودروها یا قوانین مالی و مالیاتی سخت برای خرید و فروش خودروها شکل می‌گیرد. فعالیت در این بازار ممکن است به دلیل عدم ثبت قانونی خودرو، تقلب در اسناد، و یا عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوطه صورت گیرد.

با توجه به این که قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار و سامانه یکپارچه بسیار متفاوت است حاشیه سود بالایی نصیب خریداران می‌شود.

در این میان برخی افراد اقدام به فروش شماره ملی خود به دیگران برای ثبت نام خودرو‌های وارداتی می‌کنند.

هزینه خرید این شماره‌های ملی نیز با توجه به نوع خودرو متفاوت است، اما به طور میانگین رقم ۳۰۰ میلیون تومان اعلام می‌شود.

آنطور که به نظر می‌رسد باید نظارت بیشتری روی این موضوع صورت گیرد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر