عیدی کارگران | مبلغ عیدی کارمندان | عیدی ۱۴۰۳ | عیدی بازنشستگان

حداقل عیدی و پاداش کارمندان تعیین شد

حداقل عیدی و پاداش کارمندان تعیین شد

علی بهادری جهرمی گفت: براساس مصوبه هیئت دولت، حداقل عیدی یا پاداش آخرسال کارمندان و بازنشستگان دولتی مبلغ دو میلیون و پانصد هزارتومان تعیین شد.

عیدی کارمندان علاوه‌بر بعد مالی و کمک به بهبود شرایط معیشتی خانواده‌ها، دارای اهمیت روانی بسزایی است؛ زیرا پرداخت عیدی می‌تواند باعث افزایش رضایت شغلی، انگیزه کاری و حس تعلق کارکنان نسبت به سازمان شود. از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت آن یا کاهش سهم عیدی تاثیر منفی بر روحیه کارکنان خواهد گذاشت.

به این مبلغ، برای افراد متاهل هفتصد هزار تومان افزوده خواهد شد. به ازای هر فرزند تحت تکفل هم سیصد هزار تومان به عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد. به‌عنوان مثال، یک کارمند و یا یک بازنشسته‌ی متأهل دارای یک فرزند ۳.۵ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. بر این اساس عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰ درصد افزایش یافت.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

  • فاطمه

    وای شوکه شدم دیگه از خوشحالی تو پوستم نمیگنجم
    خجالت نمیکشین واقعا شرم نمیکنین؟؟

اخبار
پیشنهاد سردبیر