ببینید | طرفداران جلیلی در محل ثبت نام انتخابات چه کردند؟

طرفداران جلیلی در خیابان های اطراف وزارت کشور هنگام ثبت نام او برای ریاست‌ جمهوری تجمع کردند.

سعید جلیلی برای ثبت نام به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، به وزارت کشور و ستاد انتخابات رفت.

امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس دوازدهم که سابقاً مجری در صداوسیما بود همراه با سعید جلیلی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حضور یافت.

در هنگام ثبت نام جلیلی برای ریاست جمهوری، طرفداران او در خیابان‌های اطراف وزارت کشور جمع شدند.

 

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها