ممنوعیت فقط برای ایران

ممنوعیت فقط برای ایران

علی رغم ممنوعیت ورود تماشگر به استادیوم آزادی برای تماشای بازی بسکتبال، تماشاگران چینی در سالن حضور داشتند.

در خبرها منتشر شد که بازی بسکتبال ایران-چین، بدون تماشاگر برگزار شد اما عصر جمعه، صدها تماشاگران زن و مرد چینی، به راحتی وارد سالن آزادی شدند. پس از ورود آن ها، تعداد کمی تماشاگر ایرانی که پشت درهای بسته به این تبعیض اعتراض داشتند، اجازه ورود پیدا کردند.

مریم  محمدی
مریم محمدی
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار