تکلیف بنزینی مجلس به دولت / قیمت بنزین برای این افراد تغییر می کند؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تبصره هدفمندی با نرخ‌های سال گذشته در نظر گرفته شده است و دولت نباید برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا سه نرخی کردن آن داشته باشد.

تکلیف بنزینی مجلس به دولت / قیمت بنزین برای این افراد تغییر می کند؟

شریعتی، نماینده مجلس، در مورد سه نرخی شدن بنزین در سال جاری گفت: تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده دولت است. با این حال، تاکنون دولت نه تنها مجوزی از مجلس برای این کار دریافت نکرده، بلکه برنامه‌ ای هم در این زمینه به مجلس ارائه نداده است.

وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت که تبصره هدفمندی با نرخ‌های سال گذشته در نظر گرفته شده است.

شریعتی خاطر نشان کرد: دولت نباید برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا سه نرخی کردن آن داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بحث ما افزایش قیمت نیست بلکه مدیریت مصرف است و کسی که مازاد مصرف باید قیمت بالا تری بپردازد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها