معرفی دو کالای مخرب اقتصاد ایران

ایرانی‌ها ۲ برابر دیگر مردم دنیا روغن خوراکی مصرف می‌کنند و از طرفی کشور در تامین این محصول ۹۰ درصد به خارج از کشور وابسته است.

معرفی دو کالای مخرب اقتصاد ایران

هر عامل که باعث کاهش رشد اقتصادی،  افزایش نابرابری اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و کاهش رضایت مردم در بلندمدت شود، مخرب اقتصاد کشور است.

ایرانی‌ها ۲ برابر دیگر مردم دنیا روغن خوراکی مصرف می‌کنند و از طرفی کشور در تامین این محصول ۹۰ درصد به خارج از کشور وابسته است.

بودجه واردات روغن خوراکی در سال به ۳ میلیارد دلار می‌رسد و با توجه به واردات ۳ میلیارد دلاری بنزین این دو کالا رقابت جدی در تخریب اقتصاد ایران کلید زدند.

نقطه مشترک دیگر میان بنزین و روغن خوراکی، نبود برنامه جامع برای مدیریت شرایط نامطلوب فعلی است.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها