قبض گاز | مصرف گاز | مشترکان پر مصرف

پاداش صرفه جویی در مصرف گاز برای این افراد / تهرانی ها چقدر گاز مصرف می کنند؟ + فیلم

پاداش صرفه جویی در مصرف گاز برای این افراد / تهرانی ها چقدر گاز مصرف می کنند؟ + فیلم

مدیر امور گاز رسانی کشور گفت: میزان مصرف گاز در ۵ اقلیم تعریف شده که در فصل سرد، در اقلیم‌های سرد کشور بیش از ۹۰ درصد گاز در بخش‌های خانگی و تجاری مصرف می‌شود.

میزان مصرف گاز در یک منطقه به عوامل مختلفی مانند تعداد ساکنین، برودت یا گرمای هوا، استفاده از سیستم‌های گرمایشی یا خنک کننده، نوع فعالیت‌های صنعتی و تجاری، وضعیت اقتصادی و فرهنگی، و فن آوری‌های موجود بستگی دارد. این مصرف می‌تواند تحت تاثیر اقداماتی همچون بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی، استفاده از انرژی‌های جایگزین و نیز توسعه فن آوری‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز کاهش یابد.

روزانه بیش از ۸۵۱ میلیون متر مکعب گاز در کشورمان تولید می‌شود که با سرد شدن هوا میزان مصرف در بخش‌های خانگی، صنایع غیر عمده با افزایش روبه‌رو می‌شود. شرکت ملی گاز ایران تعرفه پلکانی مشترکین خانگی را در ۱۲ پله تقسیم بندی کرده است. ۳ پله اول مشترکان کم مصرف (مشترکان متعارف) ۳ پله دوم مشترکان با مصرف متوسط، چهار پله سوم مشترکان پر مصرف و ۲ پله آخر مشترکان بسیار پر مصرف تقسیم بندی کرده است.

مسئول تعرفه گاز شرکت ملی گاز ایران گفت: درحال‌حاضر بیش از ۲۷ میلیون و هفتصد هزار مشترک گاز در کشور وجود دارند که تعرفه میزان مصرف گاز بهای آنها از ۴۰۰ ریال تا ۶ هزار تومان محاسبه می‌شود.

میزان مصرف گاز در کشورمان در ۵ اقلیم معرفی شده است. در اقلیم ۱ یعنی شهر‌های خیلی سرد مثل ارومیه و تبریز ماهانه ۵۰۰ متر مکعب، در اقلیم ۲ یعنی شهر‌های سرد مثل مشهد و کرج ماهانه ۴۵۰ متر مکعب، در اقلیم ۳ یعنی شهر‌های با آب و هوای معتدل مثل اصفهان، شیراز و تهران ماهانه ۴۰۰ متر مکعب، در اقلیم ۴ یعنی شهر‌های گرم مثل دزفول ماهانه ۳۵۰ متر مکعب و در اقلیم ۵ یعنی شهر‌های خیلی گرم مثل اهواز و ماهشهر ماهانه ۲۵۰ متر مکعب باید گاز مصرف شود.

شرکت ملی گاز ایران با اجرای طرح پاداش صرفه جویی از ۱۵ آذر تا ۱۵ اسفند به مشترکانی که ۱۰ تا ۳۵ درصد در مقایسه با سال گذشته در مصرف گاز صرفه جویی کنند پاداش پرداخت می‌کند.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار