شهرداری بساط این مشاغل را جمع می کند

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اقدامات این شرکت را در راستای اجرای بند ۲۰ تشریح کرد.

شهرداری بساط این مشاغل را جمع می کند

طبق قوانین و مقررات شهرداری ها، برخی ازمکان ها در شهر سبب افزایش مزاحمت های شغلی برای افرد دیگر می شود.  سعید بیگی با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت عالی برای اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اظهار کرد: شرکت ساماندهی در قالب مأموریت نظارت و پیگیری اجرای آرای بند ۲۰ موضوع رفع مزاحمت‌های شغلی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به انجام بازدید‌های مستمر برای اجرای این دو ماموریت بیان کرد: کارشناسان شرکت ساماندهی برای بررسی شکایات واصله و بر حسب نیاز شهرداری مناطق از واحد‌های مورد نظر بازدید کرده تا ضمن اعلام نظریه اولیه، موارد مزاحمت‌های شغلی را برای ارجاع به شورای اسلامی شهر و صدور حکم بررسی کنند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر ادامه داد: واحد‌های مورد نظر بر اساس شکایت شهروندان یا با بازدید کارشناسان شهرداری مناطق شناسایی می‌شوند و اطلاعات اولیه آنها به همراه مستندات لازم در سامانه بند ۲۰ بارگذاری می‌شود.

بر اساس گزارش روابط‌عمومی‌شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، وی به انجام بازدید‌های دوره‌ای برای نظارت عالی بر نحوه اجرای آرای صادره از کمیسیون بند ۲۰ اشاره کرد و افزود: این مأموریت برای کارشناسان شرکت ساماندهی تعریف شده است تا نظارت و پیگیری عالی برای اجرای آرای صادره انجام شود.

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (در راستای جلوگیری از افتتاح و دایر نگه داشتن دکان‌ها و مراکزی که مواد محترقه می‌سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگه داشتن کوره پز خانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص داده و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر نگه داشتن آنهاست).

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت تیتر کوتاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار
    سایر رسانه ها
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت تیتر کوتاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد