ببینید / خوش و بش احمدی نژاد با خبرنگاران

محمود احمدی نژاد با ورود به ستاد انتخاباتی وزارت کشور رسما کاندید انتخابات ریاست جمهوری شد.

ببینید / خوش و بش احمدی نژاد با خبرنگاران

در زمان ورود محمود احمدی نژاد به ستاد انتخاباتی وزارت کشور، وی خوش و بشی با خبرنگاران هنگام گرفتن عکس انجام داد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها