اسرائیل همچنان در تیرراس گروه های مقاومت

اسرائیل همچنان در تیرراس گروه های مقاومت قرار دارد.

اسرائیل همچنان در تیرراس گروه های مقاومت

به گزارش تیتر کوتاه،  در ادامه  حمایت گروه های مقاومت منطقه از مردم مظلوم فلسطین با حمله  به منافع اقتصادی رژیم کودک کش صهیونیستی  رزمندگان مقاومت عراق نیز  در راستای واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، سکوی گازی لویاثان در اراضی اشغالی را هدف حمله پهپادی دقیق قرار دادند و توانستند به آن آسیب سنگینی وارد کنند.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها