فروش خودروهای وارداتی وارد مرحله جدید شد

مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی از بازگشایی سامانه و عرضه خودروهای عادی طی هفته جاری خبر داد.

فروش خودروهای وارداتی وارد مرحله جدید شد

مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، درباره نتایج خودروهای برقی گفت: متقاضیان براساس ظرفیت مشخص شده‌اند و تخصیص خودروهای برقی تا روز پنجشنبه کامل نشده بود. آنچه که روز شنبه اعلام شد نهایی و براساس ظرفیت تعیین‌شده توسط وزارت صمت است.

تقدسی توضیح داد: امکان ندارد فردی روز پنجشنبه برنده و روز شنبه بازنده باشد؛ چنین چیزی ممکن نیست. اشکال سایت تنها زمانی ممکن است رخ دهد که بخواهد محاسبات خاصی انجام دهد، در حالی که سایت سامانه یکپارچه فقط مسئول نمایش اولویت‌بندی است و محاسبات ریاضی انجام نمی‌دهد، بنابراین اشتباهی در سایت رخ نداده است.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها