کاهش قیمت محصولات سایپا (۲۳ اردیبهشت)

بررسی قیمت روز و جدید انواع محصولات سایپا در تاریخ یکشنبه ۲۳ اردیبهشت نشان از ریزش قیمت ها دارد.

کاهش قیمت محصولات سایپا (۲۳ اردیبهشت)

محصولات سایپا امروز با کاهش قیمت مواجه شدند. بر این اساس قیمت خودرو  چانگان CS۳۵ تیپ ۲ طی روز گذشته ۲۰ میلیون تومان ارزان شده است و به یک میلیاردو۶۸۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت ساینا S نیز ۱۲ میلیون تومان ریخته است و حالا ۴۴۴ میلیون تومان است. قیمت کوییک S نیز با کاهش ۳ میلیونی به ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت وانت زامیاد گازسوز ۳ میلیون تومان ارزان شده است.​​

قیمت محصولات سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس ۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ (‎۰.۳۴%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎-۲.۶۳%‌)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S دوگانه سوز ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۱.۳۵%‌)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S اتوماتیک ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۰۵%‌)‎-۲۰۰,۰۰۰‌
کوییک R اتوماتیک ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۹%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک GXL ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ (‎۰.۱۱%‌)‎۵۰۰,۰۰۰‌
کوییک GXR-L ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‌)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‌
شاهین G (سانروف) ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۷%‌)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
شاهین اتوماتیک G ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 (لاینر) ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ (‎-۰.۷۲%‌)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد (رادیال) ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (موتور M24) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‌)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد دیزل ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎-۱.۱۸%‌)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎-۱.۱۰%‌)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
چانگان CS55 ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ (‎۱.۸۰%‌)‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‌
زوتی DL5 ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها