مرزهای سانسور در صدا وسیما جا به جا شد

مرزهای سانسور در صدا وسیما جا به جا شد

سانسور عجیب و غریب با گلدان در شبکه مستند سوژه شد.

سانسور عجیب و غریب با گلدان در شبکه مستند سوژه شد.

تصویر بالایی مرحوم سید کاظم عصار (عالِم و فیلسوف مشهور) با قلیان و تصویر پایینی همان عکس در شبکه مستند با گلدان!

عصار

عصار1

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر