زنان این گونه مردان خائن را تنبیه کنند

زنان این گونه مردان خائن را تنبیه کنند

روزنامه دولت (ایران) راهکار مقابله با مردان هوس‌باز در سطح جامعه را پیدا کرد!

روزنامه دولت (ایران) راهکار مقابله با مردان هوس‌باز در سطح جامعه را پیدا کرد!

این روزنامه در مطلبی کوتاه نوشت:

* زنانی که در جامعه خودآرایی می‌کنند بیشتر از زنان محجبه در معرض برخوردهای زشت مردان هوسران قرار می‌گیرند.

* توجه به آمارهای داخلی و سنجش نسبت میان زنان بی‌حجابی که مورد اذیت واقع می‌شوند و زنان محجبه‌ای که این وضعیت برایشان پیش می‌آید می‌تواند مؤید این مطلب باشد!

* وقتی زنان با حفظ پوشش کامل در جامعه حضور می‌یابند، مردان هوسباز دیگر حتی تصور اذیت و آزار آنها را به ذهن خودشان راه نمی‌دهند و پایشان را از حریم شخصی زندگی آنها عقب می‌کشند اما زنی که در جامعه بدون پوشش ظاهر شده با این اقدام به مردان هوسباز اجازه می‌دهند که جرأت ایجاد اذیت و آزار را به خود بدهند!

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر