سلام ویژه صدا و سیما به مجریان اینترنشنال!

سلام ویژه صدا و سیما به مجریان اینترنشنال!

مجری صداوسیما به سیما ثابت، مجری مستعفی شبکه ایران اینترنشنال پیشنهاد داد اگر آنطرف احساس امنیت ندارید، می‌توانید به کشورتان برگردید!

مجری صداوسیما به سیما ثابت، مجری مستعفی شبکه ایران اینترنشنال پیشنهاد داد اگر آنطرف احساس امنیت ندارید، می‌توانید به کشورتان برگردید!

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر