قیمت برنج هندی در آستانه کیلویی ۶۰ هزار تومان!

قیمت برنج هندی در آستانه کیلویی ۶۰ هزار تومان!

در این خبر قیمت انواع برنج هندی موجود در بازار را بررسی کرده ایم.

 بر اساس قیمت برنج هندی محسن در کیسه ۱۰ کیلوگرمی به ۵۹۵ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت برنج هندی خوشبخت نیز ۵۶۸ هزارتومان شده است.

برنج دانه بلند هندی داریوش نیز ۵۳۰ هزارتومان شده است. برای خرید برنج هندی بهروز  در وزن ۱۰ کیلوگرمی نیز باید ۵۳۳ هزارتومان هزینه کنید.

نوع محصول وزن  قیمت(تومان)
برنج هندی محسن ۱۰ کیلوگرم ۵۹۵,۰۰۰
برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ کشتی نشان ۱۰ کیلوگرم ۴۹۸,۸۰۰
برنج هندی خوشبخت ۱۰ کیلوگرم ۵۶۸,۴۰۰
برنج هندی بهروز  ۱۰ کیلوگرم ۵۳۳,۶۰۰
برنج هندی دانه بلند دل بهار ۱۰ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰
برنج هندی ۱۱۲۱ شاهپخت ۱۰ کیلوگرم ۴۹۸,۰۰۰
برنج هندی داریوش دانه بلند  ۱۰ کیلوگرم ۵۳۰,۰۰۰
برنج هندی مژده ۱۰ کیلوگرم ۵۸۰,۰۰۰

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر