ارزش پول اسرائیل سقوط کرد

ارزش پول اسرائیل سقوط کرد

در پی اعتصاب سراسری ارزش واحد پول اسرائیل سقوط کرد.

طی ۱۲ ساعت گذشته و در پی اعتصاب سراسری واحد پول اسرائیل (شیکل) با سقوط شدید رو به رو شد.

مریم  محمدی
مریم محمدی
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر