سود سهام عدالت | بازار سهام | سهام متوفیان

جزئیات انتقال و دریافت سهام عدالت متوفی

جزئیات انتقال و دریافت سهام عدالت متوفی

مطابق قوانین در صورتی که شخصی سهامدار عدالت بوده، اما در طول سال های اجرای طرح فوت کرده باشد، این دارایی به ورثه او منتقل می شود.

بنابر طرح سهام عدالت، بخشی از سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه فروخته می شود تا علاوه بر کم کردن سهم دولت از بنگاه های اقتصادی بزرگ، به توزیع ثروت میان افراد کم برخوردار جامعه نیز کمک شود. از زمان اجرای طرح سهام عدالت، بسیاری از افراد در این طرح، ثبت نام کرده  و چه بسا که ممکن است در طول سال های اجرای این طرح فوت کرده باشند.

در صورتی که شخصی سهامدار عدالت بوده، اما در طول سال های اجرای طرح فوت کرده باشد، این دارایی به ورثه او منتقل می شود. به منظور انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث، سازمان بورس و اوراق بهادار سامانه ای را تحت عنوان سامانه میراث ایجاد کرده که لازم است، افراد با جزئیات و امکانات آن آشنایی داشته باشند. سامانه میراث سهام عدالت، در واقع همان درگاه یکپارچه ذی نفعان سرمایه به آدرس ddn.csdiran.ir می باشد که توضیحات بیشتر در این خصوص در متن مقاله بیان شده است.

سامانه میراث، سایتی است که با ورود به آن، فرآیند تقسیم، تسهیم هوشمند و نیز انتقال مکانیزه دارایی متوفیان سهام عدالت به وراث را به صورت الکترونیک انجام می‌ دهد. اجرای طرح انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث بر اساس زمانبندی و سال فوت آن‌ ها خواهد بود.

برای انجام این کار مراحل مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

 مرحله اول ورود به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه

ذینفعان

ورثه باید به آدرس ddn.csdiran.ir مراجعه کنند و وارد درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه شوند.

مرحله دوم استعلام نوبت تشکیل پرونده

 

استعلام-سهام-عدالت-fianl

 

ورثه باید در بخش «امور سهام عدالت متوفی»، کد ملی و تاریخ تولد متوفی را وارد کنند تا از زمان تشکیل پرونده متوفی اطلاع حاصل کنند. همچنین، در این بخش می‌توان از دارایی‌های متوفی مطلع شد.

 مرحله سوم مراجعه به یکی از دفاتر کارگزاری پذیره اند

کارگزاری

در صورت تائید زمان تشکیل پرونده، وراث می‌توانند به یکی از دفاتر کارگزاری خود، مراجعه کنند.

مرحله چهارم تشکیل پرونده

در دفاتر مذکور، مدارک لازم از وراث دریافت می‌شود و پرونده تشکیل می‌شود.

مرحله پنجم پیگیری پرونده از طریق درگاه یکپارچه

ذینفعان

پس از تشکیل پرونده، وراث می‌توانند از طریق بخش «استعلام وضعیت پرونده» در درگاه یکپارچه، وضعیت پرونده خود را پیگیری کنند.

باید گفت مدارک لازم جهت تشکیل پرونده به شرح زیر است:

تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی.

 ‌اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیین شده در گواهی حصر وراثت. (رسید متقاضی کارت ملی یا گواهی شماره ملی دارای مهر سازمان ثبت احوال، به عنوان جایگزین کارت ملی قابل قبول است)

 در شرایط زیر، ارائه تمامی صفحات شناسنامه متوفی و وراث الزامی است:

 الف) مادر فرد متوفی جزو وراث باشد.

 ب) فرد متوفی یا وراث، نام یا نام خانوادگی خود را تغییر داده باشند.

 ج) در صورتی که فرد متوفی، تعدد زوجین داشتند.

 ‌۴.اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی. ( لازم به ذکر است در صورتی که مادر در عداد وراث باشــد، با توجه به بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی جهت کنترل حاجب، صفحات شناسنامه مربوط به تعداد فرزندان پدر و مادر متوفی نیز الزامی است.)

 ۵.در صورتی که متوفی دارای وصیت‌نامه رسمی باشد که در گواهی حصر وراثت نیز به آن اشاره شده است، اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت‌نامه نیز ضروری است.

۶. ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی پرداخت مالیات بر ارث مندرج بر سهام عدالت ضروری است. چرا که مطابق تبصره سه ماده دو آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، تقسیم سهام عدالت متوفیانی که تاریخ فوت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ باشد، منوط به پرداخت مالیات بر ارث است.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر