عکس / نوشتار روزنامه بحرینی به زبان فارسی

زمانی که چندان دور نیست، در بحرین روزنامه‌ها به زبان فارسی منتشر می‌شد.

در روزگاری نه‌چندان دور، مردم بحرین به‌زبان فارسی روزنامه منتشر می‌کردند. و در تیتر اول روزنامه‌های محلی خود، مردم را به حمایت از دولت و یک‌پارچگی ایران فرا می‌خواندند.

روزنامه بحرین

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار