جشنواره‌ی ملی زیبایی اسب ترکمن در خراسان شمالی

جشنواره‌ی ملی زیبایی اسب ترکمن در خراسان شمالی

جشنواره ملی زیبایی اسب ترکمن با قضاوت سه داور خارجی در بجنورد برگزار خواهد شد.

به گزارش تیترکوتاه، هفدهمین جشنواره‌ی ملی اسب ترکمن ایران در مهد تولید اسب ترکمن کشور دوازدهم خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

در این رقابت سه داور از کشورهای روسیه، آلمان و انگلیس قضاوت خواهند کرد که هر سه از داوران بنام و مطرح کشورهای خود در زمینه زیباشناسی اسب ترکمن هستند.

پیش‌بینی می‌شود در این جشنواره بیش از صد راس اسب شرکت کنند.

IMG_20230517_152556_277

همان‌طور که تا کنون گنبد در استان گلستان مهد و پایتخت کورس اسب ترکمن ایران لقب دارد، خراسان شمالی که همسایه‌ی ترکمنستان هم هست به مهد و پایختت تولید و پرورش اسب ترکمن ایران شهرت دارد.

همچنین طی رایزنی های استاندار خراسان شمالی با نماینده‌ی کشور ترکمنستان جلساتی در خصوص برگزاری‌ جشنواره‌های مشترک و رویدادهایی در راستای تولید، پرورش و مباحث ورزشی اسب ترکمن برگزار شد تا این جشنواره‌ها در استان آخال ترکمنستان و خراسان شمالی ایران انجام شود.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار