فروش ۲۴۱ میلیاردی نمایشگاه کتاب تا پنجشنبه

غرفه‌های کودک و نوجوان پراستقبال‌ترین بخش های نمایشگاه بودند. مخاطبان تا روز شنبه برای بازدید فرصت دارند.

سخنگوی نمایشگاه کتاب گفت: نمایشگاه کتاب در مجموع ۲۴۱ میلیار تومان فروش را تجربه کرده است.

وی تاکید کرد: بخش عمومی و کودک و نوجوان در حال رقابت هستند، و مقایسه این‌که کدام بخش پربازدیدتر است امکان ندارد. در بخش مجازی تعداد نسخه‌های فروش رفته به ۷۲۰ هزار نسخه رسید. با توجه به مساحت بخش کودک و نوجوان و غرفه‌هایش پراستقبال‌ترین بخش نمایشگاه آن‌ها هستند.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار