بهانه های خیابان سئول از احمدی نژاد تا چمران

محمد سعادتی پور - مدیر پیشین روابط عمومی نمایشگاه بین المللی تهران

استارت ماجرا در زمان تصدی گری محمود احمدی نژاد در شهرداری و در سال ١٣٨٢ زده شد. چمران همان موقع هم در شورای شهر بود و سخنرانی درباره ترافیک نمایشگاه تهران را در دستور کار قرار داد.  آن روزها صداوسیما هم حسابی پای کار بود و با ساخت مستند های مختلف از زیر و بم فضای نمایشگاه، بازار اطلاع رسانی در خصوص تعطیلی نمایشگاه را داغ تر می کرد.

محمد+سعادتی+پور

از اتفاقات عجیب در دهه هشتاد صدور دستور شهردار وقت به معاون خدمات شهری برای قرار دادن بلوک های بتنی در مسیر ورودی های نمایشگاه بین المللی بود. دستوری که کسی فکرش را هم نمی کرد صادر شود؛ اما صادر شد!

نمایشگاه تهران در پیش چشم مردم شهر به نوعی پلمپ و تردد به آن برای حدود 72 ساعت ممنوع شد.  حسین اسفهبدی به عنوان سکان دار نمایشگاه تهران در دهه هشتاد طی یک مذاکره فشرده و با کمک وزیر بازرگانی وقت این پلمپ را برطرف  کرد.

بگومگوهای شهرداری و وزارت صمت ادامه پیدا کرد تا دو سال بعد و در زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور کشور شد. طی مدت هشت سالی که وی بر مسند قوه مجریه تکه زده بود، تقریبا همه اختلاف نظرها فروکش کرد. دیگر هیچکس درباره ترافیک و انتقال نمایشگاه صبحتی نداشت.

اتفاق عجیب بعدی زمانی بود که احمدی نژاد در اواخر دوره ریاست جمهوری خود در قالب یک پیام عمومی و  رسانه ای، مجموعه نمایشگاه های بین المللی تهران را به صدا وسیما  واگذار کرد! اتفاقی غیرقانونی و عحیب که البته خیلی زود  با مداخله وزیر وقت در دوره ریاست جمهوری روحانی این موضوع هم منتفی شد. 

تا پیش از آغاز دهه 90 چهره اصلی درخصوص جنجال های مرتبط با صنعت نمایشگاهی با کلید واژه محمود احمدی نژاد پیوند داشت اما با کنار رفتن او این وظیفه به مهدی چمران رسید. طی یک دهه اخیر چمران هربار که در کانون توجه و قدرت قرار گرفت، موضوع تعطیلی نمایشگاه را مطرح کرد. هر بار شدیدتر و گزنده تر از قبل!

در دوره محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس شورای شهر تهران، مدیران نمایشگاه تهران خصوصا اسفهبدی جهت کمک به سایت نمایشگاه شهر آفتاب نشست های تخصصی  بسیاری در حوزه نقل و انتقال رویداد ها به شهر آفتاب داشتند  و در مقابل قرار شد شهرداری نیز برای کشیدن خط مترو به نمایشگاه تهران اقدامات لازم را انجام دهد.

با آمدن مجدد چمران اما این مصوبه بایگانی شد. حال در این دوره جدید که سه قوه و شورای شهر با شعار شهروند مداری کار خود را شروع کرده اند  این گونه  به نظر می رسد شهروند مداری به قدرت مداری تبدیل شده است.

این روزها دیگر هیچکس نیست که نداند راه حل ترافیک همیشگی در منطقه سئول  تدابیر مدبرانه در مدیریت شهری ، توسعه حمل ونقل عمومی وبرنامه ریزی صحیح است. در حال حاضر بسیاری از سایت های نمایشگاهی در کشورهای جهان از جمله آلمان، در مرکز شهر قرار دادند اما با تدابیر شهری و راه اندازی خطوط حمل ونقل عمومی منظم، مشکل ترافیک را به حداقل رسانده اند.

در پایان نباید فراموش کنیم که نمایشگاه بین المللی تهران، اولین سایت رسمی در کشور محسوب شده و رتبه نخست منطقه را نیز کماکان از حیث زیبایی و فضای برگزاری به خود اختصاص داده است.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار