تغییرات در باشگاه ۱۰ روز قبل از معرفی هیات مدیره جدید!

سجادی مدیرعامل بعدی استقلال را مشخص کرد؟

سجادی مدیرعامل بعدی استقلال را مشخص کرد؟

به نظر می رسد مدیرعامل بعدی استقلال از حالا مشخص شده است!

به گزارش تیترکوتاه، حجت کریمی روز گذشته دست به تغییرات اساسی در باشگاه استقلال زد؛ تغییراتی که حتی به برکناری فرشید سمیعی هم منجر شد.

با توجه به تغییرات انجام شده در باشگاه استقلال توسط کریمی شنیده می شود او موافقت وزیر ورزش را برای مدیر عاملی باشگاه استقلال گرفته که دست به چنین تغییراتی زده و احتمالا وزارت ورزش نیز از قبل در جریان تغییرات بوده است.

با توجه به این که طی ده روز آینده هیات مدیره جدید استقلال معرفی می شوند، به نظر نمی‌رسد کریمی فقط برای این مدت زمان کوتاه دست به تغییرات در باشگاه استقلال زده باشد و احتمالا صحبت هایی در ارتباط با مدیریت قطعی او در باشگاه استقلال انجام شده که وارد عزل و نصب های جدید در این باشگاه شده است.

لازم به ذکر است با حکم سرپرست باشگاه استقلال، فرشید سمیعی، آرش برهانی، محمد سرشته داری و مرتضی موسوی زنوز از سمت خود در باشگاه استقلال برکنار شدند.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار