ببینید / ناوشکن ایرانی «دنا» چطور ساخته شد

این فناوری دستاورد مهم ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

ناوشکن تمام ایرانی دنا یکی از دستاوردهای بومی وزارت دفاع است که فرماندهی ناوگروه ۸۶ ارتش را برعهده دارد.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار