روایت استاندار تهران از تجمعات دوشنبه شب تهران

روایت استاندار تهران از تجمعات دوشنبه شب تهران

استاندار تهران گفت: رصدهای اطلاعاتی و بررسی های فنی حاکی از آن است؛ حدود ۱۸۰۰ نفر از افراد حاضر در تجمعات دوشنبه شب تهران، سابقه حضور در تجمعات و بعضا اغتشاشات قبلی را دارند.

محسن منصوری در توییتی نوشت: رصدهای اطلاعاتی و بررسی های فنی حاکی از آن است؛ حدود ۱۸۰۰ نفر از افراد حاضر در تجمعات دوشنبه شب تهران، سابقه حضور در تجمعات و بعضا اغتشاشات قبلی را دارند.

استاندار تهران بیان داشت: از این تعداد حدود ۷۰۰ نفر دارای سابقه قابل توجه و پرونده در دستگاه های مختلف انتظامی، امنیتی و قضایی هستند.

شروین  اشیدری
شروین اشیدری
منبع: میزان
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار