حیوان آزاری در جاده های ایران

حیوان آزاری در جاده های ایران

اخیراً ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن راننده‌ای در جاده نورآباد یک سگ را با طناب به باربند خودروی خود بسته و در حال حرکت است

اخیراً ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن راننده‌ای در جاده نورآباد یک سگ را با طناب به باربند خودروی خود بسته و در حال حرکت است که حسابی خشم کاربران را برانگیخته است.

مریم  محمدی
مریم محمدی
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار