افتتاح مترو پرند در اوایل مهرماه

افتتاح مترو پرند در اوایل مهرماه

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره افتتاح متروی پرند گفت: تمام موضوعات عمرانی پیرامون متروی پرند تمام شده و عملیات کابل کشی آن نیز رو به اتمام است.

محسن هرمزی درباره افتتاح مترو پرند گفت: تمام موضوعات عمرانی پیرامون متروی پرند تمام شده و عملیات کابل کشی آن نیز رو به اتمام است.

وی افزود: نصب ریل سوم در یک مسیر انجام شده و در هفته آینده یا اوایل مهرماه شاهد تست گرم آن خواهیم بود و بعد از نهایی شدن بهره‌برداری قطعی خواهیم داشت. همه پای کار این موضوع آمدند و به زودی مترو پرند تحویل مردم خواهد شد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر