قیمت ۵ خودروی پرفروش سایپا تغییر کرد

قیمت ۵ خودروی پرفروش سایپا تغییر کرد

قیمت نهایی مصرف کننده برای پنج محصول جدید از سایپا اعلام شده است.

بر این اساس شاهین اتوماتیک با قیمت ۶۲۵ میلیون تومان، اطلس G با قیمت ۳۹۵ میلیون تومان، ساینا GX با قیمت ۳۲۶ میلیون تومان، ساینا SDA با قیمت ۳۱۵ میلیون تومان و کوییک GXR با قیمت ۳۷۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.

قیمت‌های فوق با محاسبه هزینه های جانبی روی قیمت درب کارخانه اعلام شده و از سوی شورای رقابت محاسبه شده‌اند. این اضافات شامل:

- ۶ درصد مالیات ارزش افزوده

- ۳ درصد عوارض شهرداری

- ۲.۵ درصد مالیات هوای پاک

- یک درصد مالیات ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده

- یک درصد مالیات شماره‌گذاری

- چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بیمه شخص ثالث

- ۶۰۰ هزار تومان خدمات شماره‌گذاری، پست و نصب پلاک

جدول قیمت نهایی مصرف کننده برای ۵ محصول سایپا شهریور ۱۴۰۲

نام محصول قیمت درب کارخانه (تومان) مالیات ارزش افزوده (6%) عوارض شهرداری (3%) مالیات هوای پاک (2.5%) مالیات ماده 30 (1%) مالیات شماره گذاری (1%) بیمه شخص ثالث (4,250,000 تومان) خدمات شماره گذاری، پست و نصب پلاک (600,000 تومان) قیمت نهایی مصرف کننده (میلیون تومان)
شاهین اتوماتیک ۵۴۵.۹۹۲.۷۴۶ 37.5 18.75 15.63 6.25 6.25 4.25 0.6 625
اطلس G ۳۴۴.۱۸۷.۷۶۳ 23.7 11.85 9.88 3.95 3.95 4.25 0.6 395
ساینا GX ۲۸۳.۰۹۲.۵۸۷ 19.56 9.78 8.15 3.26 3.26 4.25 0.6 326
ساینا SDA ۲۷۳.۰۶۵.۰۶۲ 18.9 9.45 7.88 3.15 3.15 4.25 0.6 315
کوییک GXR ۳۲۱.۵۳۷.۷۳۸ 22.2 11.1 9.25 3.7 3.7 4.25 0.6 370

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار