اگر قصد ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو دارید بخوانید!

اگر قصد ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو دارید بخوانید!

سامانه یکپارچه فروش خودرو از فردا فعال می شود.

 سایت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از فردا سوم خرداد ماه تا دهم همین ماه برای ثبت پنج درخواست متقاضیان خرید خودرو فعال خواهد شد.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار