نگاه سینمایی کارگردان نامی به حسن یزدانی

نگاه سینمایی کارگردان نامی به حسن یزدانی

منوچهر هادی با انتشار یک استوری در اینستاگرام حمایت خود را از حسن یزدانی نشان داد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر