چاوشی این گونه قوت قلبی شد برای یزدانی

چاوشی این گونه قوت قلبی شد برای یزدانی

محسن چاوشی بعد از شکست حسن یزدانی مقابل تیلور اینگونه نوشت...

محسن چاوشی بعد از شکست حسن یزدانی مقابل تیلور نوشت :

هشتاد میلیون نمایشگر در قلب هشتاد میلیون ایرانی وجود دارد، که در آن تو هنوز از حریف پنج بر یک پیش هستی.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر