تعیین تکلیف ساختمان‌های پرخطر تهران

تعیین تکلیف ساختمان‌های پرخطر تهران

۲۰ ساختمان پر خطر از فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران خارج شد.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران گفت: ساختمان‌هایی که ۵۰ تا ۶۰ درصد ایمنی‌سازی شده‌اند، از فهرست ساختمان‌های بحرانی خارج می‌شوند و در دسته‌بندی‌های بعدی قرار می‌گیرند، اما ایمنی کامل آنها زمانی است که تأییدیه ایمنی را دریافت کنند.

مهدی بابایی افزود: بزودی سازمان آتش‌نشانی نخستین ارزیابی خود را از مناطق و نواحی درباره وضع ساختمان‌های ناایمن ارائه می‌دهد تا در بررسی عملکرد مدیران نواحی و مناطق به این ارزیابی استناد شود.

اوگفت: پیش‌بینی کرده‌ایم بخش عمده‌ای از ۹۳ ساختمان نا ایمن تا پایان امسال تعیین تکلیف شود. رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران افزود: مسئولان مناطق و نواحی، باید وضع پرونده‌های این ساختمان‌ها را از قوه قضاییه پیگیری کنند؛ چراکه ارسال پرونده به دستگاه قضایی کافی نیست و نمی‌توان منتظر بود که مدعی‌العموم، متخلفان را پای کار بیاورد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر