سورپرایز مجری پرآوازه برای زنان ایران

سورپرایز مجری پرآوازه برای زنان ایران

علی ضیاء، مجری مشهور با انتشار ویدئویی از نادیده گرفتن نقش زنان در جامعه گفت.

علی ضیاء، مجری مشهور با انتشار ویدئویی از نادیده گرفتن نقش زنان در جامعه گفت.

ضیاء در این پست اینستاگرامی نوشت:

زن ها روز به روز‌ در جهان پر رنگ تر می شن و جهان هم این‌و فهمیده...

من معتقدم آینده در دست زنهاست ،زنها در حال متحول کردن دنیا هستند...

اما انگار سال هاست زنها رو نادیده گرفتیم.

او همچنین فصل اول پادکست باضیا را با افتخار به همه زنان ایرانی تقدیم کرد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر