کیفیت بسیار ناسالم هوا در ۲ منطقه از تهران

کیفیت بسیار ناسالم هوا در ۲ منطقه از تهران

بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت در وضع قابل قبول قرار دارد.

بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا اکنون و در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه بر روی عدد ۱۰۰ قرار دارد و هوا در وضع قابل قبول است.

صبح امروز ۲۰ شهریور، ۷ ایستگاه در وضع قابل قبول (زرد) و ۱۷ ایستگاه در وضع ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشتند. عدد شاخص در ۵ ایستگاه وضع ناسالم برای همه یا قرمز و در ۲ ایستگاه وضع بسیار ناسالم و بنفش را نشان می‌داد.

در تهران از ابتدای امسال تاکنون ۸ روز هوای پاک، ۱۲۴ روز قابل قبول، ۳۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز ناسالم برای همه ثبت شده است.

تهرانی‌ها سال گذشته ۲ روز هوای پاک، ۸۴ روز هوای قابل قبول، ۷۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای ناسالم، یک روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک تنفش کرده بودند.

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر