خطر خشک شدن دریاچه ارومیه برای ۲ میلیون تبریزی

یک هشدار ترسناک؛ اگر دریاچه ارومیه خشک شود مردم تبریز باید شهر را تخلیه کنند.

سال‌هاست درباره تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه شنیده می‌شود، عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست درباره خطر تخلیه شهر تبریز و هزینه‌های سنگین خشک شدن دریاچه ارومیه می‌گوید.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار
پیشنهاد سردبیر