تغییر موقعیت مدیران بورسی در بازار نفت

نگرانی نسبت به رکود جهانی تقاضای نفت را تضعیف و سرمایه‌گذاران را نسبت به رشد قیمت‌ها دلسرد کرده است.

صندوق‌های پوشش ریسک و دیگر مدیران دارایی معادل ۱۷ میلیون بشکه نفت در ۶ قرارداد مهم نفتی در هفت روز منتهی به ۹ مه فروختند. صندوق‌ها طی سه هفته اخیر، ۲۴۹ میلیون بشکه فروش داشتند. امری که تردید آنها نسبت به کوتاه‌مدت نفت را نشان می‌دهد.  

نسبت قراردادهای خرید (long) به فروش (short) به ۲ رسیده در مقایسه با ۵ در میانه اوریل. هرچند این نشانه بدبینی کوتاه‌مدت است، اما روند بلندمدت نشان می‌دهد این محدوده‌ها نوعی کف قیمت نفت را نشان می‌دهد.

هرچند در آغاز آوریل، شوک اوپک پلاس درباره کاهش تولیدات فضای بازار نفت را گاوی کرده بود، اما به نظر می‌رسد نگرانی نسبت به رکود جهانی تقاضای نفت را تضعیف و سرمایه‌گذاران را نسبت به رشد قیمت‌ها دلسرد کرده است.

 

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار