بورس امروز با افت شاخص آغاز شد

بورس امروز با افت شاخص آغاز شد

شاخص کل بورس با اُفت ۱۷ هزار و ۶۰۹ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۰۴ واحدی قرار گرفت.

شنبه  (۲۳ اردیبهشت) شاخص کل بورس با اُفت ۱۷ هزار و ۶۰۹ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۰۴ واحدی قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با اُفت ۱۲ هزار و ۶۲۳ واحدی در ارتفاع ۷۵۲ هزار و ۱۳۰ واحدی ایستاد.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار