قیمت برنج | بازار برنج | قیمت امروز برنج | قیمت برنج پاکستانی

قیمت جدید برنج پاکستانی در بازار / برنج پاکستانی کیلویی ۸۰ هزار تومان شد

قیمت جدید برنج پاکستانی در بازار / برنج پاکستانی کیلویی ۸۰ هزار تومان شد

قیمت برنج پاکستانی درجه یک را در ادامه بخوانید.

قیمت برنج به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در جهان، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل عوامل داخلی و خارجی می‌شوند. عوامل داخلی شامل مواردی مانند تولید و عرضه برنج در کشورهای مختلف، تقاضای داخلی و صادرات برنج، هزینه‌های تولید و نگهداری برنج، تغییرات قوانین و مقررات داخلی و ... می‌باشند. عوامل خارجی شامل مواردی مانند تقاضای بین‌المللی برای برنج، تولید و صادرات برنج در کشورهای رقیب، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قوانین و مقررات خارجی و ... می‌باشند. بنابراین، قیمت برنج تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این عوامل قرار می‌گیرد و تغییراتی در هر یک از این عوامل می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر روی قیمت برنج داشته باشد.

بر اساس جدیدترین قیمت برنج پاکستانی درجه یک در بازار، قیمت برنج پاکستانی احمد در کیسه ۱۰ کیلوگرمی به ۶۱۰ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت برنج پاکستانی سوپر باسماتی نفیس در همین وزن ۸۰۰ هزارتومان شده است. قیمت برنج پاکستانی طبیعت در کیسه ۱۰ کیلوگرمی نیز ۶۱۹ هزارتومان است. برای خرید برنج پاکستانی هایلی در همین وزن باید ۵۶۵ هزارتومان هزینه کنید.

برنج ارزان قیمت پاکستانی همسایه نیز در کیسه ۱۰ کیلوگرمی ۴۵۵ هزارتومان فروخته می‌شود.

قیمت برنج پاکستانی در بازار

نوع محصول وزن  قیمت(تومان)
برنج پاکستانی احمد ۱۰ کیلوگرم ۶۱۰,۰۰۰
برنج پاکستانی سوپر باسماتی نفیس ۱۰ کیلوگرم ۸۰۰,۰۰۰
برنج سفید پاکستانی ۳۸۶ شالی افروز زرین  ۱۰ کیلوگرم ۴۰۹,۰۰۰
برنج پاکستانی هزاردستان  ۱۰ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰
برنج پاکستانی همسایه  ۱۰ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰
برنج پاکستانی ۳۸۶ آریاپریا  ۱۰ کیلوگرم ۴۵۵,۰۰۰
برنج پاکستانی سوپر کرنل زرین برکت ۱۰ کیلوگرم ۴۵۰,۰۰۰
برنج پاکستانی ۱۱۲۱ بیتمز  ۱۰ کیلوگرم ۸۰۰,۰۰۰
برنج پاکستانی طبیعت ۱۰ کیلوگرم ۶۱۹,۰۰۰
برنج پاکستانی هایلی ۱۰ کیلوگرم ۵۶۵,۰۰۰

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

اخبار